KOGJ2000 Postgraduate Seminar (4 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssin tavoitteena on tukea jatko-opintojen suorittamista. Seminaari koostuu jatkokoulutettavien esitelmistä heidän omista tutkimusaiheistaan keskustellen. Seminaarissa jatko-opiskelijoita myös informoidaan jatko-opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Suoritustavat

Etäseminaareihin osallistuminen. Opiskelija pitää vähintään kaksi esitelmää omasta tutkimusalueestaan sekä osallistuu aktiivisesti tieteelliseen keskusteluun muiden esitelmistä.

Learning outcomes

Jatkokoulutusseminaari antaa jatko-opiskelijalle valmiuksia oman tutkimuksen esittämiseen, kehittämiseen ja siitä keskustelemiseen kognitiotieteen tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden kanssa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching