KLSY1123 Working on Events or Development Projects (1–10 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija osallistuu tapahtuman tai kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen ja kirjoittaa toiminnastaan ja oppimiskokemuksistaan raportin opettajan ohjeiden mukaan

Tapahtumia voivat olla esim. Euroopan kielten viikko, Tiedepäivä, kielivalinta-tempaukset, erilaiset monikielisyystapahtumat ja virtuaaliprojektit. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • toimia itsenäisesti ja tiimin jäsenenä erilaisten tapahtumien ja kehittämishankkeiden suunnittelussa, koordinoinnissa ja käytännön järjestelyissä 
  • toimia mahdollisuuksien mukaan tapahtuman vetäjänä, esim opettajana, kouluttajana tai esiintyjänä
  • arvioida omaa ja tiiminsä toimintaa.


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Projektiin osallistuminen ja sen raportointi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching