KLSY105 Workplace Learning as a Congress Assistant (1–10 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija työskentelee kongressiavustajana Jyväskylän yliopiston järjestämässä kielentutkimuksen alan kongressissa. Kurssilla perehdytään tieteellisen kongressin järjestämisen taustatyöhön ja saadaan työkokemusta tapahtumajärjestelyistä. Kongressiavustajana tehdään asiakaspalvelutyötä esimerkiksi kongressin infotiskillä tai avustetaan esiintyjiä esitysteknisissä asioissa.

Suoritustavat

Työskentely (sisältää ennakkoperehtymisen) ja raportti.

Arviointiperusteet

Arviointi ja opintopisteiden saaminen perustuu kurssiraporttiin eli opiskelijan itsearviointiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää kansallisen tai kansainvälisen tapahtuman järjestämisen taustoja
-on harjaannuttanut kielitaitoaan sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitojaan.

Additional information

Kongressin aikaan intensiivityöskentelyä erilaisissa avustajatehtävissä. Osallistuminen kongressikoulutukseen sekä mahdollisiin kongressia edeltäviin työtehtäviin. Koulutusmateriaaleihin perehtyminen itsenäisesti. Tehtävissä tarvitaan sujuvaa englannin kielen käyttöä, monipuolista kielitaitoa, innostusta asiakaspalvelutyöhön ja mahdollisesti erilaisten esitysohjelmien tuntemusta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching