KLSY102 Work Experience for Language Specialists (1–10 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija a) toteuttaa yksin tai projektitiimin jäsenenä kehittämisprojektin, b) vastaa jo meneillään olevan projektin hoidosta ja jatkokehittämisestä erikseen sovittavan ajanjakson ajan tai c) osallistuu projektiluontoiseen työelämäyhteistyöhön.

Suoritustavat

Projektityöskentely.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn ja mahdollinen raportti opettajan ohjeiden mukaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan
  • opiskelijalla on omakohtaista kokemusta koulutustasoaan vastaavasta projektityöskentelystä
  • opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa itse kehittelemänsä tai toimeksiantona saadun projektin sille asetettujen tavoitteiden ja aikataulun puitteissa
  • osaa raportoida projektin etenemisestä sen eri vaiheissa ja laatia projektistaan tarkoituksenmukaisen dokumentaation
  • osaa reflektoida projektityötaitojaan ja osaamisensa kehittymistä projektin aikana

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching