KIRA5004 Violence and Culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan erityisesti symbolisen väkivallan ja väkivallan esitysten ilmenemistä taiteen ja kulttuurin teksteissä sekä kuvastoissa (kirjallisuudessa, taiteessa, musiikissa ja mediassa) sekä sitä, miten väkivaltaa ja väkivallan esityksiä sekä niiden kulttuurisia merkityksiä voidaan tutkia ja analysoida etenkin sukupuolentutkimuksen näkökulmasta: miten lukea, katsoa ja kuunnella sukupuolta, väkivaltaa ja niiden risteämistä?

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee symbolisen väkivallan ja väkivallan kulttuuristen esitysten muotoja sekä ominaispiirteitä. Hän pystyy tutkimaan ja analysoimaan väkivallan kulttuurisia esityksiä etenkin sukupuolentutkimuksen näkökulmasta.

Description of prerequisites

Avoimen yliopiston väkivaltatutkimuksen opintojen opiskelijoille suositellaan edeltäviksi opinnoiksi VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op) opintojaksoa.

Recommended prerequisites

Literature

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 4

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study materials:

Verkkoluennot (Moodle) ja niihin liittyvät tehtävät

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching