KIRA324 Comparative Literature: Poetry and Drama (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Yleisen kirjallisuuden lyriikkaa ja draamaa sekä kirjallisuushistoriaa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeistä yleisen kirjallisuuden lyriikkaa ja draamaa

 • pystyy soveltamaan oppimiaan analyysitaitoja lyriikan ja draaman tulkinnassa

 • osaa tulkita teoksia kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa.

Study materials

Tentitään tai suoritetaan lukupiireissä

 • Mäkikalli, Aino; Steinby, Liisa (toim.): Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2013. (s. 157-251 Lyriikka ja s. 255-350 Draama)
ja seitsemän (7) kokoelmaa seuraavista:
 • Petrarca: Le Rime (Sonetteja Lauralle)
 • Villon: Le Testament (Testamentti)
 • Goethe: Der Musensohn – runotarten lemmikki
 • Hölderlin: Brot und Wein (Leipä ja viini)
 • Dickinson: Golgatan kuningatar (valikoima)
 • Rilke: Duineser Elegien
 • Apollinaire: Alcools
 • Neruda: Canto General (Andien mainingit)
 • Pound: Personae
 • Whitman: Song of Myself (kokoelmasta Leaves of Grass)
 • Majakovski: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa)
 • Eliot: The Waste Land (kokoelmasta The Waste Land)
 • Plath: Ariel
 • Celan: Niin kuin kivelle puhutaan (valikoima)
 • Ashberry: Flow Chart
ja viisi (5) näytelmää seuraavista:
 • Anonyymi: Everyman
 • Shakespeare: Hamlet
 • Molière: L'avare (Saituri)
 • Racine: Phèdre (Faidra)
 • Goldoni: La Locandiera (Majatalon emäntä)
 • Schiller: Maria Stuart
 • Büchner: Woyzeck
 • Ibsen: Et Dukkehjem (Nukkekoti)
 • Strindberg: Fröken Julie
 • Tšehov: Tšaika (Lokki)
 • Shaw: Major Barbara
 • Pirandello: Sei personaggi i cerca d'autore (Kuusi osaa etsimässä tekijää)
 • Garcia Lorca: La Casa de Bernarda Alba (Bernarda Alban talo)
 • O'neill: Long Day's Journey into Night
 • Williams: Cat on a Hot Tin Roof
 • Miller: The Death of a Salesman
 • Brecht: Mutter Courage
 • Beckett: En attendant Godot
 • Ionesco: La Leçon (Oppitunti)
 • Kane: 4.48 Psychosis

Lisäksi luetaan seuraavat teokset niiltä osin, jotka liittyvät luettavaan kaunokirjallisuuteen:

 • Billeskov Jansen, F. J. et. al. (toim.): Kansojen kirjallisuus 1–12. Porvoo; Hki; Juva: WSOY 1979.
Mikäli haluat tavoittaa syvällisen tietämyksen opintojakson sisällöistä, suosittelemme kaikkien edellä lueteltujen kirjojen lukemista.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Language:
Finnish
Study methods:

Lukupiirit kokoontuvat itseohjautuvasti opiskelijoiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching