KIRA242 Pedagogy of Literature (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään kirjallisuuden opetukseen eri koulutusasteilla. Jakson pääsisältöä ovat peruskoulun ja toisen asteen kirjallisuudenopetuksen taustat, tavoitteet, sisällöt ja käytännöt. Jaksolla on mahdollisuus erikoistua suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kirjallisuuspedagogiikkaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee peruskoulun ja lukion kirjallisuudenopetuksen historiallisen ja nykyisen aseman sekä merkityksen

  • pystyy soveltamaan kirjallisuustieteellistä osaamistaan koulujen kirjallisuudenopetuksessa

  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetukseen erikoistuvat opiskelijat pystyvät soveltamaan osaamistaan suomea ei-äidinkielenään puhuvien kirjallisuuden opetukseen.

Literature

  • Ahvenjärvi, Kaisa; Kirstinä, Leena: Kirjallisuuden opetuksen käsikirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Verkkokurssi
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Portfolio ja siihen liittyvät tehtävät.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching