KIRA1101 Theories and Methods in Literary Studies (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjallisuustieteen teorioiden ja menetelmien historia ja nykypäivä. Keskeiset tutkimussuuntaukset ja teoriat, erityisesti tutkimuksen nykysuuntaukset ja teoriat. Kirjallisuuden teorian suhde käytännön tutkimukseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on omaksunut kirjallisuudentutkimuksen teorioita, käsitteitä ja menetelmiä

  • ymmärtää teorian ja käytännön tutkimuksen yhteyttä

  • pystyy arvioimaan kirjallisuuden teorioiden ja menetelmien käyttökelpoisuutta

  • on harjaantunut soveltamaan niitä käytännön tutkimuksessa.

Literature

  • Selden, Raman; Brooker, Peter; Widdowson, Peter: A reader's guide to contemporary literary theory. Routledge 2015.
  • Alanko-Kahiluoto, Outi; Käkelä-Puumala, Tiina: Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2008.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 4

Evaluation criteria:
Reaaliaikainen verkko-opetus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching