KASA4305 Maturity Exam for Bachelor's Degree (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kandidaatintutkielmasta kirjoitetaan kirjallinen kypsyysnäyte (maturiteetti) , joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa ja perehtyneisyyttä kandidaatintutkielman alaan, katso ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. 

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja hallitsevansa akateemisen kirjoitustyylin. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.


Suoritustavat

Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa TAI Uusimuotoinen kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan osana Monikielisen akateemisen viestinnän (Movi) keskuksen tutkimusviestinnän opintojaksoa.

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa

  • perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja

  • suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Completion methods

Method 1

Description:
Esseetyyppinen asiantuntijateksti, joka kirjoitetaan tenttitilaisuudessa TAI Uusimuotoinen kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan osana Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) tutkimusviestinnän opintojaksoa
Evaluation criteria:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta. Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Monikielisen akateemisen viestinnän (Movi) keskuksen hyväksymä kielentarkastaja.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (0 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish

Teaching

x

exam (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching