KAIS3020 Internship abroad (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen alalla tapahtuva itsenäinen harjoittelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rakentaa akateemista ja ammatillista identiteettiään työskentelemällä oman alansa työtehtävissä
• muodostaa omakohtaisen käsityksen kasvatustieteellisestä asiantuntijuudesta valitsemallaan kentällä
• sanallistaa ja esitellä tiiviisti omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan

Additional information

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luento ja/tai pienryhmäopiskeluun osallistuminen sekä harjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching