KAIA042 Perspectives on Learning and Development (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opi keskeiset oppimisen ja kehityksen teoriat, ja sovella niitä käytäntöön elämänkaaren eri vaiheiden oppimis- ja opetustilanteissa.

Description

Completion methods

Participation in contact teaching and/or independent study, learning assignments and/or exam. Completion mode will be specified in the study programme.

Assessment details

Active participation in teaching and completing and passing learning assignments/exam.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • hahmottaa keskeisiä oppimisen ja kehityksen teoreettisia lähestymistapoja
  • soveltaa teoreettisia lähestymistapoja erilaisiin käytännön oppimis- ja opetustilanteisiin elämänkaaren eri vaiheissa 

Description of prerequisites

kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Alla lueteteltu kirjallisuus sekä muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.


Suoritetaan kirjallisuudesta yhteensä kolme teosta seuraavasti:

1. Driscoll ja 2. Aubrey & Riley sekä 3. Robinson TAI 4. Sugarman1. DRISCOLL, M. 1994/2004/2014. Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn and Bacon (lukuunottamatta lukuja 8 ja 10)

2. AUBREY, K. & RILEY, A. 2019. Understanding & using educational  theories. (2nd Edition). Los Angeles: Sage. 

3. ROBINSON, O. 2013. Development through adulthood. An integrative sourcebook. New York: Palgrave MacMillan. 

4. SUGARMAN, L. 2005. Life-span development: frameworks, accounts and strategies. New York: Taylor & Francis.  

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching