KAIA032 The Social Change of Education and Schooling (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Department of Educational Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos -jaksolla perehdyt kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisin kysymyksiin kasvatussosiologian näkökulmasta

Description

Kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset näkökulmat ja käsitteet; kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaiset, yhteiskunnalliset kysymykset (mm. globalisoituminen, koulutuksen, työelämän ja perhesuhteiden muutokset, kestävyys ja tasa-arvo).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa yhteiskunnallista lähestymistapaa kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin

  • tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä käyttäen kasvatussosiologisia käsitteitä ja liittäen ne teoreettisiin lähestymistapoihin

  • jäsentää ajankohtaista kasvatusta, koulutusta ja yhteiskunnallista muutosta koskevan keskustelun teemoja eettisestä ja kestävästä näkökulmasta

  • tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja rakenteita

  • hahmottaa koulutusta ja työelämää ja niissä tarvittavaa oppimista 

Description of prerequisites

kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus, josta kaikki suorittavat teoksen
Aittola, T. (toim.) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä
sekä valinnainen kirjallisuus (1-6), joista valitaan kaksi teosta siten, että ainakin toinen on englanninkielinen.   


Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.


Kaikille: AITTOLA, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus.  


1. BROOKS, R., MCCORMACK, M. & BHOPAL, K. 2015. Contemporary debates in the sociology of education. Palgrave Macmillan.

2. BRUNILA, K., ONNISMAA, J & PASANEN, H. 2015. Koko elämä töihin - Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino. TAI

3. SILVENNOINEN, H., KALALAHTI, M. & VARJO, J (toim.). 2018.  Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja II. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 79.

4. CHAMBERS, D. 2012. A sociology of family life. Change and diversity in intimate relations. Cambridge: Polity Press.

5. GIDDENS, A. 2007. Europe in the global age. Cambridge: Polity Press.

6. KNIJN, T. (toim.) 2012. Work, family policies and transitions to adulthood in Europe. Basingstoke : Palgrave Macmillan. 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching