JYUM009 Positions of Trust (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University of Jyväskylä
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija toimii aktiivisesti yliopiston virallisessa hallintoelimessä (yliopistokollegio ja hallitus), tiedekuntaneuvostossa, koulutusneuvostossa, muutoksenhakulautakunnassa, ainejärjestön hallituksessa, ylioppilaskunnan luottamustehtävässä tai yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen virallisessa työryhmässä. Saadakseen luottamustehtävissä toimimisesta opintopisteitä opiskelijan tulee raportoida toimintansa. Opintopisteiden määrittelyssä käytetään rehtorin päätöstä koskien opintopisteitä luottamustehtävistä yliopistolla (Rehtorin päätös 7.11.2013). Opintopisteitä voidaan myöntää kerralla tai useammassa osassa (4 x 2op).

Learning outcomes

Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija:

· tuntee erilaisia kokous- ja neuvottelukäytäntöjä

· on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin

· on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan

· ymmärtää yliopiston, järjestön tai muun organisaation toimintaa ja päätöksentekoa

· ymmärtää neuvottelu-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen vaikuttamiseen tähtäävässä toiminnassa ja osaa hyödyntää kokemuksiaan opinnoissa ja työelämässä

· osaa toimia aktiivisesti, vuorovaikutteisesti, vastuullisesti ja rakentavasti erilaisia näkökulmia huomioiden

Completion methods

Method 1

Description:
Opiskelija toimittaa raportin toiminnastaan luottamustehtävissä. Raportin laatimis- ja palautusohjeet: https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/kandi-ja-maisteriopiskelijan-ohjeet/opintojen-suunnittelu-ja-ohjaus/ohjeita-aiemmin-hankitun-osaamisen-hyvaksilukuun#toc-opintopisteet-yliopiston-luottamustoimista
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching