JYUM006 Student tutoring (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
University of Jyväskylä
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Valmentaminen pienryhmäohjaajan tehtäviin ja toimiminen pienryhmäohjaajana.

Learning outcomes

Pienryhmäohjaajana toimittuaan opiskelija

· tietää, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja vastuunsa tutorina

· tietää perusteet pienryhmäohjaajana toimimisesta ja osaa suunnitella tutoroinnin mielekkäänä kokonaisuutena

· osaa ohjata uusia opiskelijoita hakemaan lisää tietoja oikeilta tahoilta ja löytää itselleen tärkeitä yhteistyötahoja

· osaa ottaa esteettömyys- ja tasavertaisuusnäkökulmat huomioon toiminnassaan uusien opiskelijoiden kanssa

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen koulutuksiin, pienryhmäohjaus ja raportin kirjoittaminen. Raportti toimitetaan tiedekunnan tai laitoksen antaman ohjeen mukaisesti, ja siitä tulee käydä ilmi, miten opiskelija on osallistunut koulutuksiin ja miten hän on pienryhmäänsä ohjannut sekä mitä oppinut.
Evaluation criteria:
Hyväksytty-arvosanan saaminen edellyttää pienryhmän ohjaajana toimimista, koulutusleiriin (2 pv) ja ennen lukukauden alkua järjestettävään koulutustilaisuuteen (7 h) osallistumista sekä raportin laatimista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching