JSBY7320 Positions of Responsibility (2–8 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija toimii aktiivisesti yliopiston virallisessa hallintoelimessä, ainejärjestön hallituksessa, ylioppilaskunnan luottamustehtävässä, yliopiston opintotukilautakunnassa tai yliopiston, tiedekunnan tai laitoksen virallisessa työryhmässä. Saadakseen luottamustehtävissä toimimisesta opintopisteitä opiskelijan tulee raportoida toimintansa. Opintopisteiden määrittelyssä käytetään rehtorin päätöstä koskien opintopisteitä luottamustehtävistä yliopistolla (Rehtorin päätös 7.11.2013). Opintopisteitä voidaan myöntää kerralla tai useammassa osassa.

Suoritustavat

Opiskelija toimittaa raportin toiminnastaan luottamustehtävissä. Raportin tulee sisältää seuraavat seikat:
• Missä luottamustehtävässä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka usein.
• Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet, tms.).
• Miten opiskelija voi hyödyntää osaamistaan jatkossa, miten asioiden valmistelua ko. tehtävässä tulisi kehittää.
• Raportti jätetään tiedekunnan opintoasiainpäällikölle, joka hyväksyy raportin ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän

Learning outcomes

Luottamustehtävissä toimittuaan opiskelija:
* tuntee erilaisia kokous- ja neuvottelutaitoja
* on tutustunut asiakirjojen ja esitysten laadintaan sekä asioiden ja toiminnan organisointiin
* on tutustunut myös yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching