JSBY7030 Legal Issues in Digital Marketing (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla saat kattavan kuvan digimarkkinointia koskevaan lainsäädäntöön. Tule mukaan opintojaksolle oppimaan viestinnän oikeudelliset perusasiat.

Description

Digitaalinen markkinointi kehittyy vauhdilla, samalla myös markkinointia säätelevä lainsäädäntö. Toimialasta riippuen yritysten markkinointia koskevat yleinen markkinointilainsäädäntö, kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimissa sekä erilaiset alakohtaiset säännökset ja määräykset. Kuluttajamarkkinoinnissa sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- ja tekstiviestimainokset, edellyttää ennakkosuostumusta, kun taas B2B-puolella näin ei välttämättä ole. Lisäksi immateriaalioikeudet voivat rajoittaa kenen kuvia tai teoksia markkinointisisällöissä voidaan käyttää. Tekijänoikeudet digiympäristössä voivat aiheuttaa yritykselle haasteita. Uusien digitaalisten teknologioiden myötä markkinointitaktiikat monipuolistuvat, mikä haastaa lainsäädäntöä. Erityisen ajankohtainen kysymys markkinointiviestinnässä on asiakkailta kerättävä data ja siihen liittyvä yksityisyydensuoja. Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen -opintojakson tavoite onkin johdattaa opiskelijat markkinoinnin lainsäädäntöön, keskeisiin juridisiin peruskäsitteisiin, antaa avaimet tiedon soveltamiseen ja itsenäiseen tiedonhakuun arjen digimarkkinointityössä.

Learning outcomes

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Tuntee kuluttajasuojalain ja lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa erityisesti digitaaliseen markkinointiviestintään liittyvien kysymysten osalta
  • Tuntee ja ymmärtää (digi)markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä ja peruskäsitteistöä
  • Osaa opintojakson jälkeen itsenäisesti hakea lisätietoa viestinnän ja markkinoinnin lainsäädännöstä
  • Ymmärtää EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä henkilötietojen suojaan liittyvät velvollisuudet ja osaa huomioida ne käytännössä
  • Tietää immateriaalioikeuden ja erityisesti tekijöidenoikeuteen ja tavaramerkkioikeuteen liittyvät perusasiat ja osaa huomioida ne käytännössä
  • Hahmottaa yksityisyydensuojaan, datan käyttöön ja vastuullisuuteen liittyvät eettiset kysymykset ja osaa toimia vastuullisesti näiden osalta työtehtävissään

Additional information

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskatsaus digitaalista markkinointia ja viestintää koskevaan lainsäädäntöön ja tarjota peruskäsitteet ja perustietämys yrityksen markkinointiviestintää koskevaan lainsäädäntöön. Opintojakso soveltuu niin markkinoinnin alan ammattilaisille kuin kaikille digitaalisesta viestinnästä kiinnostuneille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan. Opintojakso soveltuu myös tutkinto-opiskelijoille, jotka tulevaisuuden työssä tulevat sijoittumaan viestinnän taitoja vaativiin työtehtäviin. Opintojakso on osa digimarkkinoinnin opintokokonaisuutta.


Suoritustapa oppimistehtävä tai tentti, määritellään vuosittain opetusohjelmassa.


HUOM. Opetus järjestetään avoimessa yliopistossa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/ilmoittautuminen/opintomaksut/tutkinto-opiskelijoille.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Study materials

Luennot ja luentomateriaali sekä opettajan erikseen ilmoittamat materiaalit

Literature

  • Koivumäki, Elina. 2022. Markkinointijurdiikka; ISBN 9789522468536; 2. painos. https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/markkinointijuridiikka-1?variant=42789642928277

Completion methods

Method 1

Description:
Opetuksen järjestää avoin yliopisto
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu tenttiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Opetuksen järjestää avoin yliopisto
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtävään.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching