JSBY7020 Capstone Course on the Digital Marketing Studies (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tule mukaan digimarkkinoinnin opintokokonaisuuden kokoavalle jaksolle, jolla syvennät kokonaisuuden aikana oppimaasi.

Description

Opintojaksolla sovelletaan Digimarkkinoinnin opintokokonaisuudessa opittua. Opiskelija laatii jaksolla digimarkkinointisuunnitelman valitsemalleen organisaatiolle. Opiskelijan oman opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson oppimistehtävälle

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Soveltaa eri opintojaksoilla oppimiaan sisältöjä käytännössä
  • Hyödyntää digimarkkinoinnin työkaluja erilaisissa päätöksentekotilanteissa
  • Suunnitella organisaation digimarkkinointia sekä arvioida strategioiden ja toimenpiteiden seurauksia
  • Tunnistaa digimarkkinointiin liittyviä oppimistarpeita työelämässä

Additional information

Opintojakso on pakollinen Digimarkkinoinnin opintokokonaisuutta suorittaville, ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona

Description of prerequisites

Digimarkkinoinnin opintokokonaisuuden muut opinnot (vähintään 13 opintopistettä)

Study materials

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Opetuksen järjestää avoin yliopisto
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtävään.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching