JSBY7010 Introduction to Digital Marketing Studies (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutustu Digimarkkinoinnin opintokokonaisuuteen maksuttomalla johdantokurssilla! Kurssilla luodaan ymmärrys digimarkkinoinnista ja sen tarjoamista hyödyistä.

Description

Opintojaksolla tutustutaan digimarkkinoinnin peruskäsitteistöön ja -käytäntöihin sekä luodaan ymmärrys sen tarjoamista mahdollisuuksista työelämän kontekstissa. Opiskelija laatii jakson aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman Digimarkkinoinnin opintokokonaisuuden opintotarjonnasta sekä valmistautuu reflektoimaan oppimistaan valitsemiensa opintojaksojen edetessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää digimarkkinoinnin peruskäsitteitä ja -käytäntöjä
  • Kykenee tunnistamaan digimarkkinoinnin tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia
  • Hahmottaa opintokokonaisuuden sisällön
  • Osaa valita itselleen sopivat opintojaksot opintokokonaisuuden sisällöstä

Study materials

Opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Opetuksen järjestää Avoin yliopisto.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu oppimistehtävään.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching