JSBY6320 Manage your personal finances (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Haluatko oppia sijoittamisesta ja tulojen kasvattamisesta? Menojen ja lainakulujen karsimisesta tai rahahuolista? Tule opiskelemaan oman talouden hallintaa.

Description

Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa tukea ja arvioida omaa kykyään lisätä tuloja
- ymmärtää säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteet, ja osaa arvioida erilaisia sijoitusmahdollisuuksia
- tunnistaa ja osaa suunnitella oman taloutensa menoja ja sitoumuksia
- osaa arvioida lainojen välisiä eroja, liittyen esimerkiksi lainakuluihin ja riskeihin
- tiedostaa maksamiseen liittyvät turvallisuuskysymykset, ja ymmärtää mikä on maksuhäiriömerkintä

Additional information

Huom. Tämä opintojakso on vain Jyväskylän avoimen yliopiston tarjonnassa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan toistaiseksi Korpissa. https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/jsby6320/ilmoittaudu-opintoihin-avoinyo

Study materials

Kurssilla käytettävä materiaali löytyy Moodle-oppimisympäristöstä

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
No published teaching