JSBY6310 Want to become business student (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tule mukaan jaksolle, niin saat peruskäsityksen kauppatieteiden opiskelusta ja lisäät ymmärrystäsi kauppatieteiden merkityksestä yhteiskunnassa.

Description

Sisältö

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

• Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
• Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
• Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
• Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
• Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
• Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
• tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
• osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
• osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
• osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
• ymmärtää mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
• ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
• ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
• osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Study materials

Oppimisympäristössä oleva materiaali (esim. luentovideot, tieteelliset artikkelit)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching