JSBY6120 Study planning in the Open University (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tarkastele aiemmin oppimaasi, opiskeluvalmiuksiasi ja laadi henkilökohtainen opintosuunnitelmasi, josta saat myös palautetta.

Description

Sisältö

Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa -opintojakson aikana opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman KAUPPA- JA/TAI TALOUSTIETEELLISTEN OPINTOJEN OSALTA sekä perehtyy opintojen rakenteeseen ja opintoihin liittyviin ohjeisiin.

Suoritustavat

Opintosuunnitelman tekeminen, osallistuminen vapaaehtoiseen perehdytykseen sekä itsenäinen työskentely.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• suunnitella opintojaan tavoitteellisesti
• hahmottaa opintokokonaisuuden rakenteen ja/tai kandidaatin tutkinnon tutkintorakenteen
• hallita omaa opiskeluprosessiaan
• reflektoida omaa osaamistaan ja oppimiaan asioita

Additional information

Suoritetaan opintojen alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching