JSBY5300 Sale, Marketing and Commercialization (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • kannattava liiketoiminta ja kaupallistaminen
  • ratkaisumyynti ja ostoprosessit sekä myynnin työvälineet
  • markkinoinnin mallit ja digitaalinen markkinointi
  • brändäys

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tietää, mitä kaupallistaminen tarkoittaa, ja mitkä tekijät vaikuttavat kaupallistamisen onnistumiseen.
  • tietää ratkaisumyynnin periaatteet sekä miten niitä voi soveltaa asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa.
  • tunnistaa markkinoinnin käsitteenä ja markkinoinnin merkityksen myynnissä, erityisesti digitaalisen markkinoinnin osalta.
  • tietää, mistä brändin rakentamisessa on kyse ja miten se liittyy kaupallistamiseen.
  • tunnistaa vaikuttavan markkinointikampanjan rakennuselementtejä.

Additional information

Opintojakson sisältö sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia kaupallisen osaamisen valmiuksiaan työelämää varten. Kaupalliseen osaamiseen kuuluvat keskeisesti myynti, markkinointi ja asiakaslähtöinen ajattelu. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching