JSBY5210 Global Markets and Responsibility in Business (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • kansainvälinen kauppa
  • yritysten globaalit strategiat ja kilpailukykytekijät
  • globaalit megatrendit
  • vastuullinen liiketoiminta

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tietää, mistä globalisaatiossa on kyse ja millaisia vaikutuksia kaupan vapautumisella on ollut liiketoiminnalle.
  • tunnistaa erilaisia strategioita, joilla yritykset voivat parantaa asemiaan kansainvälisessä kilpailussa.
  • tietää, mistä globaaleissa megatrendeissä on kyse ja tunnistaa, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ne voivat tarjota yrityksille.
  • tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet ja vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle.

Additional information

Opintojakso antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisessä yrityksessä. Keskeisenä sisältönä on tarkastella kansainvälistä kaupankäyntiä yritysten näkökulmasta huomioiden vastuullisen liiketoiminnan merkityksen.

Study materials

Oppimisympäristössä oleva materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävät
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching