JSBY4140 Applying responsibility knowledge in working life (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Vastuullisuusosaamisen soveltamisen jaksolla arvioit kehittymistäsi, syvennät ymmärrystäsi ja pohdit teemojen mahdollisuuksia tulevaisuuden työelämässä.

Description

Opintojaksolla sovelletaan Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa opittua työelämän tilanteisiin. Opiskelija arvioi vastuullisuusosaamisensa kehittymistä ja tarkastelee kestävän kehityksen teemoja eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opinnot muodostavat teoreettisen ja käytännöllisen pohjan jakson arviointi- ja pohdintatehtäville.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

· ymmärtää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen työelämässä

· soveltaa eri opintojaksoilla oppimiaan sisältöjä käytännössä

· arvioida opintokokonaisuudessa opittujen sisältöjen merkitystä työelämässä

· arvioida opintokokonaisuudessa opittua oman työnsä/uransa näkökulmasta/omaa kiinnostusta vastuullisuuden ja kestävän kehityksen parissa työskentelyyn

· pohtia oman osaamisensa kehittymistä

· tunnistaa vastuullisuuteen liittyviä oppimistarpeita tulevaisuuden työelämässä 

Additional information

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 4 Hyvä koulutus, 5 Sukupuolten tasa-arvo, 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 10 Eriarvoisuuden vähentäminen, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 Vastuullista kuluttamista, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, 17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Description of prerequisites

Opintojakso on pakollinen Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuutta suorittaville, ja se suoritetaan opintokokonaisuuden viimeisenä opintojaksona.

Study materials

· Opintojaksolla ilmoitettava materiaali, kuten jakson teemoja koskeva ajankohtainen keskustelu ja tutkimus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävät kurssin aikana
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching