JSBY4120 Sustainability in economics (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mikä on vastuullisuuden rooli taloudellisessa analyysissä? Tähän pääset syventymään vastuullinen taloustiede opintojaksolla.

Description

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisuuteen donitsitaloustieteen näkökulmasta. Donitsitaloustiede hahmottelee tulevaisuuden näkymän globaalista taloudesta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää oikeudenmukaisessa ja turvallisessa tilassa, planeettamme kantokyvyn rajoissa. Opintojakso kannustaa pohtimaan miten vastuullisuutta voidaan vahvistaa yksilöiden oman toiminnan, vastuullisien toimintaympäristöjen sekä talouden rakenteiden kautta. Vastuullisuutta pohditaan myös suhteessa taloustieteellisiin teemoihin, kuten talouskasvuun, voiton tavoitteluun ja hyödyn maksimointiin. Opintojakso rohkaisee kriittiseen ajatteluun, tukien vastuullisten ja kestävien ratkaisujen löytämistä taloustieteessä, työelämässä sekä yksilöiden henkilökohtaisilla elämän osa-alueilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Ymmärtää millaiset rajat planeetan kantokyky asettaa toiminnalle

- Hahmottaa erilaisia käyttäytymistämme ohjaavia tekijöitä, ja ymmärtää niiden merkityksen osana vastuullisuutta

- Osaa tulkita yhteiskunnallista keskustelua ja taloudellista analyysiä vastuullisuuden näkökulmasta

- Pystyy arvioimaan omia, työelämän sekä talouden päämääriä kestävyys ja vastuullisuus huomioiden

- Osaa arvioida taloustieteellisiä teemoja vastuullisuuden ja donitsitaloustieteen kautta 

Additional information

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 13 Ilmastotekoja.

Study materials

· Muu kurssin aikana ilmoitettu kirjallisuus

Literature

  • • Raworth, K. & Pietiläinen, J. (2018). Donitsitaloustiede: Seitsemän tapaa ajatella kuin 2000-luvun taloustieteilijä. Terra Cognita.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tehtävät kurssin aikana
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching