JSBS4140 Scientific Futures Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita esim. arvot, kulttuuriset aikakäsitykset, kompleksisuus ja globaalit systeemit.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.


Additional information

Lisätietoja: tva@utu.fi, www.tvanet.fi

Study materials

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Completion methods

Method 1

Description:
Verkkokurssi, jolla monipuolisia verkkoaineistoja, itsenäinen työskentely ja harjoitukset.
Evaluation criteria:
Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen verkkoympäristössä ja esseen (5-8 sivua) hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching