JSBP9160 Introduction to Business Law (LITO) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

LITO-opintokokonaisuus: Johdatus yritysjuridiikkaan

Description

Sisältö
 • Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin
 • oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet
 • oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä
 • oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa
 • yrityksen oikeudellisten riskien hallinta
 • oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
 • oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat
 • yhtiöoikeuden perusteita
 • sopimusoikeuden perusteita
 • immateriaalioikeuden perusteita
 • työoikeuden perusteita
 • vero-oikeuden perusteita (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %)
 • kilpailuoikeuden perusteita
Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta
 • tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat
 • ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä
 • ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa sekä osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa
 • tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %) ja kilpailuoikeus.

Additional information

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Description of prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja

Study materials

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Description:
Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta kunkin moduulikohtaisen tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa kurssialustalla.
Evaluation criteria:
Arviointi numeerisella asteikolla 1–5 moduulikohtaisten tenttien (3 kpl) perusteella.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching