JSBP9140 Basics of Entrepreneurship (LITO) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

LITO-opintokokonaisuus: Johdatus yrittäjyyteen

Description

 • Deciding to become an entrepreneur
  • An introduction to entrepreneurship
 • Creating viable business ideas
  • Creating business opportunities
  • Preliminary research
  • Industry analysis
  • Business plan
 • From an idea to an entrepreneurial firm
  • Building a team
  • Analysing start-up strengths and weaknesses from the funding perspective
  • Ethical and legal issues when starting a company
  • Creating a business plan and constructing a story
  • Attracting funding
 • Managing an entrepreneurial firm and generating growth
  • Marketing
  • Understanding VC (Venture Capital) operations
  • IPRs (Intellectual Property Rights)
  • The challenges of growth and managing growth
  • Growth strategies
  • Forms of operation

Learning outcomes

During the course, students will learn to understand the significance of an entrepreneurial team and will form an understanding of entrepreneurship as a creative activity that occurs in the form of business. After completing the course, students will be able to:

 • define business-related principles, possibilities and challenges
 • plan business initiation based on customer needs, value creation, testing and agility
 • interpret business-related substance areas where competence is needed.

Additional information

All the course material is in English. If there is any group member who does not speak Finnish, the language of group work and assignments is English.

The latest information about the course is updated and published at www.lito.fi.

Description of prerequisites

The course has no prerequisites.

Study materials

Kurssilla ilmoitettu materiaali. 

Literature

 • Barringer, B. – Ireland, D. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. 4th Edition. Prentice Hall. Myös kirjan uudemmat versiot käyvät.

Completion methods

Method 1

Description:
Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Opintojaksoon kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneille. Kurssin tehtävät sisältävät: kurssimateriaaleihin perehtymistä, oppimis- ja reflektiotehtäviä. Tehtäviä tehdään verkkoympäristössä yksilö- ja ryhmätöinä.
Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa. Arviointi numeerisella asteikolla 1–5. Kurssi on jaettu viiteen osaan ja jokainen osa muodostuu kahdesta kurssikirjan kappaleesta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nämä jokaisen osan lopussa palautettavat tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty asteikolla. Kaikki kurssitehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna kurssin läpipääsemiseksi. Kurssin lopussa tehdään kurssin sisällön kokoava loppuessee, jonka perusteella kurssin arvosana määräytyy.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching