JOUS9999 Maturity Test (0 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten, jos hän on jo osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja. Jos opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa kandidaatin tutkinnossa kirjoittamallaan kypsyysnäytteellä, maisterin tutkinnossa kirjoitetun kypsyysnäytteen voi tarkistaa niin sisällön kuin kieliasun osalta oppiaineen edustaja.

Suoritustavat

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa.

1. Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa silloin, kun opiskelija ei ole osoittanut kielitaitoaan samalla kielellä suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä:

Esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa.

2. Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa silloin, kun opiskelija on osoittanut kielitaitonsa samalla kielellä suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä:

Jos opiskelija on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä, toimii opiskelijan maisterintutkielman tiivistelmä maisterin tutkinnon kypsyysnäytteenä.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
- osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Language:
Finnish, Swedish
No published teaching