ITKY0002 Communication project (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan tiedekunnan opetukseen ja tutkimukseen liittyvä IT-alan viestintäprojekti.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida ja kartoittaa organisaation viestintätarpeita
- osaa valita viestintäkanavat tarkoituksenmukaisesti
- osaa soveltaa viestinnän keinoja eri tilanteiden ja tarpeiden vaatimalla tavalla
- osaa soveltaa viestinnän osaamistaan organisaation viestintäohjeiden mukaisesti
- osaa viestiä ammatillisesti ja ymmärtää oman vastuunsa viestijänä
- tunnistaa suunnitelmallisen viestinnän merkityksen
- tunnistaa median nykyiset trendit
- tuntee viestintää ohjaavat keskeiset lait ja säännöt
- osaa arvioida ja mitata viestinnän vaikuttavuutta

Study materials

Ilmoitetaan kurssilla

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching