ITKY0001 Recognising my competence and skills (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tulevaisuuden työelämätaitoja sekä oman osaamisen tunnistamista ja asiantuntijuuden esille tuomista (suullisesti ja kirjallisesti).

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan ja työelämässä hyödynnettäviä vahvuuksiaan
- kuvata omaa osaamistaan suullisesti ja kirjallisesti
- luoda itselleen ammatillisen profiilin erilaisia rekrytoinnissa käytettäviä alustoja hyödyntäen
- verkostoitua ja toimia oman alansa verkostoissa
- valmistautua työhaastatteluun ja esitellä omia vahvuuksiaan työntekijänä

Study materials

Ilmoitetaan kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching