ITKP1010 The basics of digital competence (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tieto- ja viestintäteknologian keskeiset käsitteet ja ilmiöt, digitaalinen osaaminen liittyen tiedonhankintaan ja -hallintaan, viestintään ja yhteistyöhön, yksityisyyteen, turvallisuuteen ja eettisyyteen. Digitaalinen sisällöntuotanto, oman digitaalisen osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä tieteenalakohtaiset digitaaliset taidot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • osaa valita ja käyttää digitaalista teknologiaa oman opiskelunsa tukena,

  • osaa luoda ja edelleen kehittää digitaalisia sisältöjä teknologiaa hyödyntäen,

  • osaa arvioida ja kehittää omaa digitaalista osaamistaan,

  • ymmärtää digitaalisten ympäristöjen erityispiirteet ja mahdollisuudet viestinnässä ja vuorovaikutuksessa,

  • tuntee oman asiantuntijuusalansa digitaalisen osaamisen erityispiirteet.

Description of prerequisites

Ei pakollisia esitietoja

Study materials

Verkkomateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Harjoitustehtävät
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen työskentely

Study materials:

Verkkomateriaali

Teaching