IHMJ4101 Haastattelu tutkimuksessa (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Keskusteluluentoa tutkimushaastattelun suunnittelusta, tutkimusotteista, otantatyypeistä, aineistotyypeistä, haastattelumenetelmistä ja aineistojen valmistelusta analyysiin. Keskusteluluennolla viedään eteenpäin sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen menettelyyn sisältyviä toimintatapoja näitä kahta eri näkökulmaa toisiinsa rinnastaen. -suoritustavat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys kyseisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Study materials

Kurssilla tehdään ryhmissä kaksi harjoitusta luentoihin perustuen: tutkimushaastattelun suunnittelu ja tutkimushaastattelun tekeminen. Luentoja noin 3 tuntia ja harjoituksia 4 tuntia ja harjoitusten purkua yhdessä noin 3 tuntia. Harjoituksissa voidaan käyttää opiskelijoiden omiin tutkimuksiin sisältyviä haastatteluteemoja.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching