IHMJ3109 Qualitative research interview (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään laadullisen haastattelututkimuksen teoreettisia suuntauksia ja lajeja, vuorovaikutuksen merkitystä sekä eettisiä ja sensitiivisiä kysymyksiä. Kurssimateriaalina hyödynnetään osallistujien kokemuksia haastattelututkimuksesta ja/tai käynnissä olevista tutkimushankkeista. Haastatteluaineiston analysointia käsitellään ryhmätöiden muodossa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys kyseisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Study materials

Kurssi suoritetaan tekemällä yksilötyönä ennakkotehtävä sekä kurssin aikana toteutettava ryhmätyö. Ennakkotehtävä koskee kurssilaisten käynnissä olevien tutkimushankkeiden esittelyä ja ryhmätöissä harjoitellaan haastattelumateriaalin analysointia. Suorittaminen vaatii läsnäoloa, osallistumista ryhmätöiden esittämiseen ja kommentointiin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching