IHMJ3108 Atlas.ti supporting qualitative research (1–2 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Laadullisten aineistojen analyysin tueksi on kehitetty erilaisia analyysiohjelmia, joiden avulla on mahdollista hallita, koodata, jäsentää ja ryhmitellä erilaisia teksti-, kuva-, ääni- ja videoaineistoja. Koulutuksessa esitellään ATLAS.ti-ohjelman mahdollisuuksia ja rajoituksia erityyppisten laadullisten tutkimusaineistojen analyysissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi osallistujien omia kysymyksiä sekä jaetaan vinkkejä, hyviä kokemuksia ja käytänteitä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa ATLAS.ti-analyysiohjelman käyttöönotossa ja peruskäytössä. Koulutus on suunnattu laadullisen tutkimusaineiston analyysia aloitteleville ja suunnitteleville tohtoriopiskelijoille ja muille tutkijoille, jotka harkitsevat käyttävänsä analyysissaan ATLAS.ti-ohjelmaa.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • tuntee ATLAS.ti-ohjelman työkalut sekä mahdollisuudet ja rajoitukset laadullisen aineiston analyysissa
  • osaa viedä ohjelmaan erityyppistä tutkimusaineistoa, käyttää ohjelman eri perustoimintoja ja hyödyntää ohjelmaa oman aineistonsa analyysissa
  • on motivoitunut käyttämään ohjelmaa ja aloittamaan aineistonsa analyysiprosessin.


Additional information

Suoritustavat: Kurssi suoritetaan tekemällä yksilötyönä ennakkotehtävä sekä kurssin aikana toteutettava ryhmätyö. Ennakkotehtävä koskee kurssilaisten käynnissä olevien tutkimushankkeiden esittelyä ja ryhmätöissä harjoitellaan haastattelumateriaalin analysointia. Suorittaminen vaatii läsnäoloa, osallistumista ryhmätöiden esittämiseen ja kommentointiin.

Study materials

Ohjeet ennakkotehtävän kirjoittamiseen annetaan ennen kurssia ja ohjeet ryhmätöihin jaetaan koulutuksessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching