IHMJ3102 Narrative approach and analysis (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssi on tarkoitettu väitöskirjan tekijöille, jotka hyödyntävät väitöskirjassaan narratiivista lähestymistapaa ja jotka ovat jo keränneet aineistoa väitöskirjatutkimustaan varten. Kurssi perustuu 2 tapaamiseen, joista 1:een luetaan 3 narratiiviseen tutkimukseen liittyvää artikkelia. Artikkeleista keskustellaan 3 hengen pienryhmissä 1. tapaamiskerralla. 2. tapaaminen perustuu ennakkoon lähetettyyn oman tutkimuksen (tai oman väitöskirjan yhden artikkelin) metodisen lähestymistavan kuvaukseen ja aineistokatkelmaan, joita käsitellään yhdessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kehittynyt näkemys kyseisen tutkimusmenetelmän mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Additional information

Tehtävät:
- ensimmäiseen tapaamiseen etukäteen Kopassa ilmoitettavien 3 artikkelin lukeminen ja niistä keskusteluun valmistautuminen (esim. mieti etukäteen kysymyksiä, kiinnostavia tai vaikeasti avautuvia kohtia erityisesti oman tutkimusaiheen näkökulmasta)
- toiseen tapaamiseen oman tutkimuksen (tai oman väitöskirjan yhden artikkelin) metodisen lähestymistavan kuvaus (2-5 sivua) ja 1-2 sivua aineistoa (josta on riisuttu tunnis-tettavuustiedot) käsiteltäväksi workshopissa
-materiaalit saatavilla Kopassa sovittuina ajankohtina

Study materials

Kolmen aiheeseen liittyvää artikkelia. Paperi omasta tutkimuksesta (sis. aineistokatkelman)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching