IHMJ2115 Basic statistical analysis using IBM SPSS (2 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla opitaan aineiston syötön ja tallennuksen lisäksi joukko tilastollisia perusmenetelmiä.

Kurssilla esitellään mitta-asteikot ja niille sopivia menetelmiä. Näitä menetelmiä ovat T-testi, yksimuuttujainen yleinen lineaarinen malli (myös toistetuille mittauksille), regressionalyysi, eksploratiivinen faktorianalyysi, klusterianalyysi ja logistinen regressioanalyysi. Osa edellä esitetyistä menetelmistä vaatii normaalijakautuneet muuttujat ja jos oletukset eivät toteudu kurssilla esitetään vaihtoehtoisia tapoja analysoida data kuten epäparametrisia testejä ja bootstrap-menetelmä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvä tuntuma SPSS ohjelmaan ja sen tarjoamiin tilastollisiin perusmenetelmiin. Opiskelija pystyy kurssin käytyään muodostamaan analysoitavan aineiston ja analysoimaan aineistoa tilastollisilla perusmenetelmillä tunnistaen kunkin menetelmän vahvuudet ja rajoitteet. Kurssi antaa hyvän pohjan analysoida ja kehittyä oman aineiston analysoinnissa SPSS ohjelman avulla. 

Additional information

Suoritustavat: Itsenäinen ja/tai avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen harjoitustehtävien tuloksista.

Study materials

verkko-opetusmateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching