IHMJ2107 Meta Analysis (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Meta-analyysin tekeminen muodostuu kolmesta toisiaan seuraavasta vaiheesta: 1) tietyn rajatun tutkimusaiheen systemaattinen kirjallisuuskatsaus, 2) tutkimustulosten esittäminen käyttäen yhtenäistä, vaikutuksen suuruuden ilmoittavaa parametria ja 3) tulosten tiivistäminen tilastollisen analyysin avulla. Kurssi esittelee esimerkein kunkin kolmen tutkimusvaiheen tekemistä.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka meta-analyysin avulla voidaan tuottaa saman tutkimusaiheen kattavista tutkimusta tiivistettyä tietoa ja päätelmiä soveltuvin tilastollisin menetelmin.

Additional information

Suoritustavat: Oman pienimuotoisen meta-analyysin toteuttaminen.

Study materials

Luento ja/tai verkko-opetusmateriaali.

Oheiskirjallisuus:

Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach (Applied Social Research Methods)by Harris M. Cooper (2016).

Introduction to Meta-Analysis (Statistics in Practice) by Michael Borenstein, Larry V. Hedges, Julian P. T. Higgins and Hannah R. Rothstein (2009).

The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results (2010) by Paul D. Ellis.

Lounassalo, I., Salin, K., Kankaanpää, A., Hirvensalo, M., Palomäki, S., Tolvanen, A., . . . , & Tammelin, T. H. (2019). Distinct trajectories of physical activity and related factors during the life course in the general population : a systematic review. BMC Public Health, 19, 271. doi:10.1186/s12889-019-6513-y Open access

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2–3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching