IHMJ2104 Multilevel Modelling Basic Course (to R Lava) (2 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Rakenneyhtälömallinnuksen monitasokurssi sisältää regressiomallien, konfirmatoristen faktorimallien ja latenttien kasvukäyrämallien mallintamisen ja harjoittelun usean riippumattoman ryhmän tapauksessa ja analysoimaan näitä malleja hierarkkisissa aineistoissa.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää hierarkkisen datan mallintamisen käsitteet ja analyysin perusteet. Hän on kykenevä analysoimaan ja tulkitsemaan omaa aineistoaan monitasorakenneyhtälömallilla ja ymmärtää menetelmän vahvuudet ja mahdolliset rajoitteet.

Additional information

Suoritustavat: Itsenäinen ja/tai avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen harjoitustehtävien tuloksista.

Study materials

Verkko-opetusmateriaali

Oheiskirjallisuus ja verkkomateriaali:

Joop J. Hox (in the third edition also Mirjam Moerbeek and Rens van de Schoot). Multilevel analysis: techniques and applications.

Tom A. B. Snijders & Roel J. Bosker. Multilevel analysis: An introduction to basic and advances multilevel modelling.

https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/lavaan.pdf

http://lavaan.ugent.be/

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
No published teaching