IHMJ2102 Structural Equation Modelling Basic Course (R package to Lava) (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla opitaan rakenneyhtälömallin pohjaksi perus regressiomalli, jota laajennetaan polkumalliin esittelemällä mediaattori malli. Mittarin rakentamiseen ja sen testaamiseen opastetaan konfirmatorisen faktorianalyysin avulla sekä faktorimallin invarianttisuus tarkasteluiden avulla. Mallia laajennetaan pitkittäiaineistoihin esittelemällä pitkittäisfaktorimallin ja latenttikasvukäyrämallin rakentamisen periaatteet. Kurssi sisältää harjoituksia Mplus-ohjelmalle.

Learning outcomes

Rakenneyhtälömallinnuksen perusteet suoritettuaan opiskelijalla on hyvä tuntuma menetelmään ja sen antamiin tilastollisen mallintamisen mahdollisuuksiin. Opiskelija pystyy kurssin käytyään kriittisesti arvioimaan toteuttamansa mittarin ja/tai tilastollisen mallin toimivuutta tunnistamalla sen vahvuudet ja rajoitteet. Kurssi antaa hyvän pohjan analysoida ja kehittyä oman aineiston analysoinnissa R-lavaan ohjelman avulla.

Additional information

Suoritustavat: Itsenäinen ja/tai avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen harjoitustehtävien tuloksista.

Study materials

Video materiaalia (Youtube ja Moodle) rakenneyhtälömallinnuksen perusteista.Verkko-opetusmateriaali.

Oheiskirjallisuus ja verkkomateriaali:

Rick H. Hoyle. Handbook of structural equation modelling

Rex B. Kline (Fourth Edition). Principles and practiceof structural equation modelling.

Andrew F. Hayes (Second Edition). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition.

https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/lavaan.pdf

http://lavaan.ugent.be/

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2–3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching