IHMJ2101 Structural Equation Modelling Basic Course (Mplus) (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla opitaan rakenneyhtälömallin pohjaksi perus regressiomalli, jota laajennetaan polkumalliin esittelemällä mediaattori malli. Mittarin rakentamiseen ja sen testaamiseen opastetaan konfirmatorisen faktorianalyysin avulla sekä faktorimallin invarianttisuus tarkasteluiden avulla. Mallia laajennetaan pitkittäiaineistoihin esittelemällä pitkittäisfaktorimallin ja latenttikasvukäyrämallin rakentamisen periaatteet. Kurssi sisältää harjoituksia Mplus ohjelmalle.

Learning outcomes

Rakenneyhtälömallinnuksen perusteet suoritettuaan opiskelijalla on hyvä tuntuma menetelmään ja sen antamiin tilastollisen mallintamisen mahdollisuuksiin. Opiskelija pystyy kurssin käytyään kriittisesti arvioimaan toteuttamansa mittarin ja/tai tilastollisen mallin toimivuutta tunnistamalla sen vahvuudet ja rajoitteet. Kurssi antaa hyvän pohjan analysoida ja kehittyä oman aineiston analysoinnissa Mplus ohjelman avulla.

Additional information

Suoritustavat: Itsenäinen ja/tai avustettu oppiminen ja oppimisen todentaminen harjoitustehtävien tuloksista.

Study materials

Videomateriaalia (Youtube ja Moodle) rakenneyhtälömallinnuksen perusteista. Verkko-opetusmateriaali.


Oheiskirjallisuus:

Rick H. Hoyle. Handbook of structural equation modelling.

Rex B. Kline (Fourth Edition). Principles and practice of structural equation modelling.

Andrew F. Hayes (Second Edition). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition.

Barbara M. Byrne. Structural Equation Modelling with Mplus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
sovitaan opintosuorituksittain
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2–3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching