HYTP1150 Information visualization (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Grafiikkaohjelmiston (esim. InDesign) peruskäyttö ja graafisen suunnittelun perusteita.

Description

Graafisen suunnittelun perusteita: sommittelu, värien käyttö, typografia. Tiedon esittäminen visuaalisesti esimerkiksi posterin tai visuaalisen CV:n muodossa. Jonkin grafiikkaohjelmiston peruskäyttö. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee graafisen suunnittelun perusteita
- hallitsee jonkin grafiikkaohjelmiston käytön perusteet
- osaa esitellä omaa asiantuntemusaluettaan tai osaamistaan visuaalisesti

Study materials

Verkko-oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Description:
Verkko-oppimateriaaliin perehtyminen, itsenäiset tehtävät.
Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.
Language:
Finnish
Study methods:

Verkko-oppimateriaaliin perehtyminen, itsenäiset tehtävät

No published teaching