HYTP1100 Digital photo editing (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Digital photo editing

Description

Digitaalisen kuvan ominaisuudet, kuvan perusmuokkaus kuvankäsittelyohjelmalla, kuvien käsittely ja julkaisu erilaisille alustoille, kuvamanipulaation alkeet.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee digitaalisen kuvan perusominaisuudet
- hallitsee kuvankäsittelyn perustoiminnot kuvankäsittelyohjelmalla
- hallitsee kuvamanipulaation alkeet
- osaa valita erilaisiin kuvankäsittelytehtäviin sopivat menetelmät
- osaa muokata kuvia verkko- ja painojulkaisua varten

Study materials

Verkko-oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Language:
Finnish
Study methods:

Oppimateriaaliin perehtyminen itsenäisesti, harjoitustehtävien tekeminen.

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Language:
Finnish
Study methods:

Oppimateriaaliin perehtyminen itsenäisesti, harjoitustehtävien tekeminen. Osallistuminen ohjauksiin tarpeen mukaan.

No published teaching