HYTA2100 Recognizing professional competence (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Oman asiantuntijaosaamisen tunnistamisen menetelmät. Oman osaamisen esittely eri mediamuotoja hyödyntäen ja eri kohderyhmille.

Learning outcomes

Opiskelija

  • osaa tunnistaa omia työelämässä hyödynnettäviä vahvuuksiaan ja omaa osaamistaan
  • osaa käyttää erilaisia oman osaamisen tunnistamisen työkaluja
  • tuntee oman osaamisen esittelyn välineitä

Completion methods

Method 1

Description:
Opetusohjelmassa syksyllä 2022
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen. Tehtävät.

No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
No published teaching