HISA1013 History of Technology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Coordinating organisation:
Department of History and Ethnology, Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Jaksolla perehdytään teknologian kehittymiseen ja käyttöönottoon historiallisena prosessina.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan opintojakson, opiskelija

 • tunnistaa teknologiset muutokset osana teollisia vallankumouksia
 • osaa arvioida teknologian historian polkuriippuvuuksia ja teknologian siirron mekanismeja
 • ymmärtää suurten teknologisten systeemien ja teknologiaekosysteemien kehityksen
 • osaa asemoida teknologian osana yhteiskuntien, talouden ja liiketoiminnan kehitystä
 • on saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • on kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Study materials

Tenttiin valitaan yksi kirja (3op) sekä toinen artikkelipaketeista (paketti 2op).

Kirjat (kukin 3 op):

 • David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900 (2007)
 • Joel Mokyr, The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress (1990 tai 1992)
 • Mark Levinson, The Box – How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, 2nd edition (2016)
 • Michelsen, Karl-Erik, Kone: perhe, yrittäjyys ja yritys teollisuuden vuosisadalla (2013)
 • Cortada, J. W., IBM: The rise and fall and reinvention of a global icon (2019)
 • Herranen, Timo, Perheyritys, hanatehdas, teollinen omistaja: Oras 1945-2015 (2015)
 • Parpola, Antti & Joutsivuo, Timo, Hyvinvointia rakentamassa: Orionin vuosisata (2017)

Artikkelipaketit, kukin 2 op (4 artikkelia per paketti)

A) Teknologiahistorian teoria ja käytäntö (2 op):

 • David, P. A. (1985). Clio and the Economics of QWERTY. The American economic review, 75(2), 332-337;
 • Ensmenger, N. (2012). The digital construction of technology: Rethinking the history of computers in society. Technology and Culture, 53(4), 753-776;
 • Ojala, J., Pehkonen, J., & Eloranta, J. (2016). Deskilling and decline in skill premium during the age of sail: Swedish and Finnish seamen, 1751–1913. Explorations in Economic History, 61, 85-94.

B) Teknologian liiketoimintahistoria (2 op):

 • Lamberg, J. A., Lubinaitė, S., Ojala, J., & Tikkanen, H. (2021). The curse of agility: The Nokia Corporation and the loss of market dominance in mobile phones, 2003–2013. Business History, 63(4), 574-605.
 • Cusumano, M. A., Mylonadis, Y., & Rosenbloom, R. S. (1992). Strategic maneuvering and mass-market dynamics: The triumph of VHS over Beta. The Business History Review, 51-94
 • Helper, S. (1991). Strategy and irreversibility in supplier relations: the case of the US automobile industry. Business history review, 65(4), 781-824
 • Galambos, L., & Sturchio, J. L. (1998). Pharmaceutical firms and the transition to biotechnology: A study in strategic innovation. The Business History Review, 250-278.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Description:
eTentti tai Moodlen verkkotentti.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Essee. Tutustu esseeohjeisiin Historian ja etnologian laitoksen sivuilla ja sovi esseen teosta sähköpostitse tentaattorin kanssa.
Select all marked parts

Method 4

Description:
Lukupiiri. Tutustu ohjeisiin Historian ja etnologian laitoksen sivuilla ja sovi asiasta sähköpostitse tentaattorin kanssa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching