FTES007 Optional Advanced Studies in Physiotherapy (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Suoritustavoista sovitaan graduohjaajan kanssa, jolloin kurssin sisällöt voivat vaihdella seuraavasti:
Osallistuminen vapaavalintaisille syventävien opintojen kursseille
Kirjallisuuteen perehtyminen
Osallistuminen asiantuntijaluennoille, tieteellisiin kongresseihin tai seminaareihin
Oman esityksen laatiminen ja pitäminen tieteellisessä kongressissa
Osallistuminen tieteelliseen tutkimusprojektiin

Suoritustavat

Voivat vaihdella esim. seuraavasti:
Itsenäinen opiskelu
Kirjatentit, kirjalliset tehtävät
Esitelmien laatiminen ohjatusti
Oppimispäiväkirjat

Arviointiperusteet

Tentit, kirjalliset tehtävät
Jos kurssi suoritetaan muulla tavoin, arvosteluasteikko on hyväksytty-hylätty.

Learning outcomes

Tavoitteet, sisällöt, opetus- ja työmuodot ja suoritustavat vaihtelevat sen mukaan, miten opiskelija kurssin suorittaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa selittää ja arvioida oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaisen osa-alueen erityiskysymyksiä
  • osaa laatia omaan asiantuntemukseensa ja tutkimustuloksiinsa perustuvia esitelmiä ja esittää niitä tieteellisissä kongresseissa ja seminaareissa
  • osaa laatia pohdiskeltuja synteesejä oman alansa asiantuntijaluennoista ja esitelmistä

Additional information

Opintojen loppuvaiheessa

Study materials

Sopimuksen mukaan kirjallista työtä tukevaa kirjallisuutta

Literature

  • Oman suuntautumisen mukainen relevantti kirjallisuus, josta sovitaan pro gradu -työn vastaavan ohjaajan kanssa (esim. syventävien opintojen oheiskirjallisuutta)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching