FTEM1010 Rehabilitation as a key to well-being (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kuntouksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat. Verkkotyöskentely ja oppimistehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet sekä kuntoutuksen paradigmat ja teoriat.

Study materials

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. Duodecim. EAN/tuotenumero: 9789516564640 (saatavilla e-kirjana)

Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:43. - http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70263

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkokurssi 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching