FILS3013 Practical Philosophy 3 (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Etiikka
- Yhteiskuntafilosofia
- Filosofinen ihmistutkimus (käytännöllinen filosofia)

Learning outcomes

Opiskelija tuntee käytännöllisen filosofian piiriin kuuluvat keskeiset ongelmat ja ratkaisuehdotukset, sekä näiden kritiikit. Opiskelija on harjaantunut filosofisten metodien käytössä, ja kykenee analysoimaan ja arvioimaan kriittisesti filosofisia kysymyksenasetteluja, teorioita ja käsitteitä. Opiskelija tuntee aihepiirin nykykeskusteluja ja kykenee seuraamaan tieteellistä keskustelua ajankohtaisesta tutkimuksesta.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

Method 1

Description:
Luentokuulustelu ja/tai kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Suorituksen pistemäärästä vähintään 50% vaaditaan hyväksyttyyn arvosanaan.
Select all marked parts

Method 2

Description:
kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Suorituksen pistemäärästä vähintään 50% vaaditaan hyväksyttyyn arvosanaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching