FILA2013 Political Philosophy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian klassikoihin sekä uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntafilosofian keskeiset kysymykset. Hän tuntee ja osaa kuvata modernin yhteiskuntafilosofian keskeisiä aiheita ja teorioita sekä
pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä filosofisesti.

Study materials

Christman, John: Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction.


sekä YKSI seuraavista:


Adorno, T. & M. Horkheimer: Valistuksen dialektiikka (Dialektik der Aufklärung) TAI

Arendt, H.: Vita Activa (The Human Condition) TAI

Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice), kohdat §1-30, §33-35, §39-40, §44-46 ja §55-59

Literature

  • Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice) 951-014-740-0 (n)
  • Adorno, T. & M. Horkheimer: Valistuksen dialektiikka (Dialektik der Aufklärung) 978-951-768-219-0 (s)
  • Christman, John: Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction. 978-0-415-21797-2, 978-0-415-21798-9, 978-1-317-43599-0 (2018, 2nd ed. e-kirja)
  • Arendt, H.: Vita Activa (The Human Condition) 978-951-768-556-6 (n), 978-951-768-538-2 (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot ja verkkotentti
Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen 80 %, hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan vähintään 50-prosenttinen onnistuminen.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Lukupiiri
Evaluation criteria:
Lukupiiri
Select all marked parts

Method 3

Description:
Itsenäinen työskentely
Evaluation criteria:
Itsenäinen työskentely
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching