FILA2012 Metaphysics (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä:

- Todellisuuden luonne: olevaisen kategoriat, kysymys universaaleista, realismi ja antirealismi, metafyysinen monismi (materialismi, idealismi) vs. dualism

- Olio: substanssi ja sen ominaisuudet, identiteettiä koskevat kysymykset

- Modaliteettien metafysiikka

- Kausaatioon liittyvät kysymykset

- Ajan metafysiikka

- Mieli-ruumis-ongelma, vapaan tahdon ongelma, ja sosiaalisen ontologian pääkysymykset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tuntee metafysiikan keskeiset kysymykset ja niiden historiallisen taustan

- ymmärtää metafyysisten kysymyksenasettelujen suhteen muihin tieteisiin ja filosofian osa-alueisiin

- osaa analysoida, miten metafyysiset sitoumukset vaikuttavat muihin uskomuksiin.

Description of prerequisites

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Literature

  • Loux (2017): Metaphysics : A Contemporary Introduction (Routledge); ISBN: 0-415-26106-6
  • Crane & Farkas (2004): Metaphysics : A Guide and Anthology (OUP); ISBN: 0-19-926197-0

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen lähiopetukseen ja siihen liittyvä kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä näytetään osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä filosofisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen opiskelu ja siihen liittyvä kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä näytetään osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä filosofisiin kysymyksiin.
Select all marked parts

Method 3

Description:
Itsenäinen opiskelu ja tentti.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä näytetään osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä filosofisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching